MUNKAADÓKNAK
   Álláshírdetés feladása
   Gyorsan létrehozható hírdetések
   Ingyenes regisztráció
   MUNKAVÁLLALÓKNAK
   Naprakész, friss álláshirdetések
   Ingyenes regisztráció
   Megbízható álláshirdetések
   CÉG HIRDETÉS
   Egyszerűen, gyorsan létrehozható
   hirdetések.Üzleti kapcsolat
   Nagy látogatottság..

   Munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok

   Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

   • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
   • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
   • 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
   • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
   • 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
   • 22/1991. (XI.15) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
   • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
   • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
   • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
   • 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
   • 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
   • 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
   • 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
   • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
   • 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
   • 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

   Foglalkozás-egészségügy

   • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
   • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

   Munkabaleset

   • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
   • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
   • 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről
   • 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

   Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

   • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

   Munkahely

   • 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
   • 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
   • 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról
   • 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
   • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
   • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
   • 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
   • 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

   Kóroki tényezők

   • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
   • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
   • 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
   • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
   • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
   • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

   Kémiai biztonság

   • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
   • 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

   Munkaeszköz, gép

   • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
   • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

   Egyéni védőeszköz

   • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
   • 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól
   • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

   Anyagmozgatás, közlekedés

   • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 1. számú melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata
   • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 2. számú melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági szabályzata
   • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. számú melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata
   • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata
   • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

   Építőipari tevékenység

   • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
   • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
   • 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

   Villamosság

   • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
   • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
   • 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról
   • 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
   • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
   • 72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
   • 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről
   • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

   Hegesztés

   • 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

   Vas- és fémipari szerelés

   • 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

   Emelőgép

   • 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

   Ipari alpintechnika

   • 11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

   Bányászat

   • 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

   Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy

   • 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
   • 4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
   • 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
   • 83/2003. (VII. 16.) FVM rendeletet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
   • 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

   Élelmiszeripar

   • 24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának biztonsági szabályzatáról
   • 45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

   Kereskedelem, vendéglátóipar

   • 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

   Televízió, színház, mozgófilm

   • 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
   • 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

   Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek

   • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
   • 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
   • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

   Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékek

   • 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
   • 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról
   • 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

   Szakmai képesítési követelmények

   • 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
   • 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (2013. január 1-től hatálytalan 150/2012. korm r.)
   • 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
   • 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
   • 15/2008. (VIII. 31.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményeiről
   • 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról
   • 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
   • 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
   • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

   Megfelelőség-értékelés

   • 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
   • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőség értékelő szervezetek tevékenységéről
   • 315/2009. (XII. 8.) Korm. rendelet a megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

   Korkedvezmény-biztosítási járulék

   • 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés eljárási szabályairól [2013. január 1-től hatálytalan a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]
   • 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól [2013. január 1-től hatálytalan a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]


   Találjon rá az Ön számára legmegfelelőbb állásra!
   Munkaerőpiac számokban
   Munkanélküliség, foglalkoztatás
   Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
   ráta
   Foglalkoztatotti
   ráta
   Népesség
   1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
   1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
   2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
   2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
   2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
   2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
   2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
   2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
   2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
   2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
   2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
   2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
   2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
   2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
   2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
   2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
   2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
   2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
   2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
   2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
   2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
   2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
   2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
   2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
   2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
   2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
   Egymillió munkahely
   Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

   Cél
   - Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
   - Havi új álláshelyek száma 8 333fő
   - Napi új álláshelyek száma 273fő

   Eltelt hónapok száma 134 hónap
   Eltelt napok száma 4023 nap

   Aktuális
   - Álláshelyek 4 124 000 fő
   - Havi új álláshelyek 2 746 fő
   - Napi új álláshelyek 91 fő

   Új munkahelyek száma 368 000 fő
   Cél - Időarányos új munkahelyek száma 1 101 286 fő

   Célállapot -733 286 fő
   Minimálbér változás
   Év Minimálbér Bérminimum
   2000 25.500 Ft. 0 Ft.
   2001 40.000 Ft. 0 Ft.
   2002 50.000 Ft. 0 Ft.
   2003 50.000 Ft. 0 Ft.
   2004 53.000 Ft. 0 Ft.
   2005 57.000 Ft. 0 Ft.
   2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
   2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
   2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
   2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
   2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
   2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
   2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
   2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
   2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
   2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
   2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
   2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
   2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
   Kiemelt Partnereink
   Produkteam Kft.Auchan Magyarország KftFlat Pack KftGamma Zrt.WENFIS Mérnök Iroda Kft.Extreme Digital Zrt.Pmop Kft.Dologidő KftNETCLASS Kft.Securitas Kft.
   Cégadatok

   M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
   Székhely:
   2600 Vác, Pálffy utca 39.
   Iroda:
   2600 Vác, Szivárvány utca 56.
   Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
   Adószám: 12821909-2-13

   Elérhetőségek

   Telefon: +36 (30) 760-3925
   E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

   Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

   2013 Minden jog fenntartva.
   PageRank ikon ingyen