MUNKAADÓKNAK
   Álláshírdetés feladása
   Gyorsan létrehozható hírdetések
   Ingyenes regisztráció
   MUNKAVÁLLALÓKNAK
   Naprakész, friss álláshirdetések
   Ingyenes regisztráció
   Megbízható álláshirdetések
   CÉG HIRDETÉS
   Egyszerűen, gyorsan létrehozható
   hirdetések.Üzleti kapcsolat
   Nagy látogatottság..

   Munka Törvénykönyve magyarázattal, értelmezéssel, gyakorlati példákon keresztül

   Hatálya

   Az új törvény 2012. július 1-jén lép hatályba. Személyi hatálya kiterjed a Munkáltatóra, a Munkavállalóra, a Munkáltatói érdekképviseleti szervezetre, valamint az üzemi tanácsra és a szakszervezetre.


   Értelmezési alapelvek

   Ha a törvényi rendelkezés egyértelműen nem alkalmazható egy adott helyzetre, abban az esetben az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseit Magyarország és az Európai Unió jogrendjével összhangban kell értelmezni (például az Európai Bíróság jogelveire figyelemmel), illetve a jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni, azaz mindig a lehető legkevesebb jogról való lemondásnak kell tekinteni (például a szociális juttatásról való lemondást csak az adott alkalommal kifizetendő juttatásról, és nem általában minden jövőbeni ilyen juttatásról való lemondásként kell figyelembe venni).


   Elvárható magatartás

   A korábbi munkajogi szabályok nem tartalmazták az adott helyzetben általában elvárhatóság kategóriáját, ez a polgári jogból került át a munkajogba. Az elvárhatóság objektív kategória, olyan magatartást jelent, ami egy átlagembertől elvárható.


   A jóhiszeműség, tisztesség, együttműködés elve

   A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely sérti a másik fél jogát, jogos érdekét. A munkaviszony alá-fölé rendeltségére épülő bizalmi jogviszony jellegéből eredően ennek az elvnek kiemelkedő jelentősége van.


   A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

   A Munkáltató a Munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása nem okozhat aránytalan sérelmet a Munkavállalónak. Ez azt jelenti, hogy a Munkáltató döntései - különösen a munkaszerződésben foglaltaktól eltérő foglalkoztatás esetén, például rendkívüli munka, munkakörbe nem tartozó munka elrendelésekor - sérelmet okozhatnak a Munkavállalónak, de ez nem lehet aránytalan. ("Egy példa: az este 10-ig tartó rendkívüli munka elrendelése aránytalanul nagyobb sérelmet okoz annak a gyermekét egyedül nevelő Munkavállalónak, aki emiatt nem tudja megoldani gyermeke hazajuttatását." [2012/I. törvény 53. §-a.]


   Tájékoztatási kötelezettség

   A törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről - illetve ezek változásáról - tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Így például a várandós nő köteles állapotáról tájékoztatni a Munkáltatóját annak érdekében, hogy az megtehesse az előírt munkavédelmi intézkedéseket.


   Rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma

   Az új törvény is tiltja a rendeltetésellenes joggyakorlást. Rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen akkor, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ahhoz vezet.


   Jogos gazdasági érdek, üzleti titok

   A Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel Munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A Munkáltató jogos gazdasági érdekének sérelme megvalósulhat akár a versenytárs számára történő munkavégzéssel, akár úgy, hogy a Munkavállaló saját céljaira használja fel a Munkáltató adatait. [2012/I. törvény 8. §-a.]


   Személyhez fűződő jogok védelme

   Az új törvény alapelvi jelleggel fogalmazza meg, hogy tiszteletben kell tartani a hatálya alá tartozók - a Munkavállaló, a Munkáltató, a szakszervezet, az üzemi tanács - személyhez fűződő jogait.


   Adatkezelés, adatvédelem

   A Munkáltató köteles tájékoztatni a Munkavállalót személyes adatai kezeléséről, s a Munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a Munkavállaló hozzájárulásával közölhet.


   Munkáltatói ellenőrzési jog

   . A Munkáltató a Munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti (ezért például nem ellenőrizhető, hogy a magánéletben a Munkavállaló kapcsolatot tart-e olyan személlyel, aki konkurens cégnél dolgozik).


   Egyenlő bánásmód

   A munkaviszonnyal - így különösen a munka díjazásával - kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét kell alkalmazni. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más Munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával.


   Találjon rá az Ön számára legmegfelelőbb állásra!
   Munkaerőpiac számokban
   Munkanélküliség, foglalkoztatás
   Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
   ráta
   Foglalkoztatotti
   ráta
   Népesség
   1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
   1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
   2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
   2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
   2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
   2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
   2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
   2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
   2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
   2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
   2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
   2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
   2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
   2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
   2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
   2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
   2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
   2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
   2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
   2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
   2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
   2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
   2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
   2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
   2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
   2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
   Egymillió munkahely
   Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

   Cél
   - Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
   - Havi új álláshelyek száma 8 333fő
   - Napi új álláshelyek száma 273fő

   Eltelt hónapok száma 134 hónap
   Eltelt napok száma 4023 nap

   Aktuális
   - Álláshelyek 4 124 000 fő
   - Havi új álláshelyek 2 746 fő
   - Napi új álláshelyek 91 fő

   Új munkahelyek száma 368 000 fő
   Cél - Időarányos új munkahelyek száma 1 101 286 fő

   Célállapot -733 286 fő
   Minimálbér változás
   Év Minimálbér Bérminimum
   2000 25.500 Ft. 0 Ft.
   2001 40.000 Ft. 0 Ft.
   2002 50.000 Ft. 0 Ft.
   2003 50.000 Ft. 0 Ft.
   2004 53.000 Ft. 0 Ft.
   2005 57.000 Ft. 0 Ft.
   2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
   2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
   2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
   2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
   2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
   2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
   2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
   2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
   2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
   2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
   2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
   2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
   2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
   Kiemelt Partnereink
   Produkteam Kft.Auchan Magyarország KftFlat Pack KftGamma Zrt.Extreme Digital Zrt.WENFIS Mérnök Iroda Kft.Pmop Kft.Dologidő KftNETCLASS Kft.Securitas Kft.
   Cégadatok

   M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
   Székhely:
   2600 Vác, Pálffy utca 39.
   Iroda:
   2600 Vác, Szivárvány utca 56.
   Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
   Adószám: 12821909-2-13

   Elérhetőségek

   Telefon: +36 (30) 760-3925
   E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

   Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

   2013 Minden jog fenntartva.
   PageRank ikon ingyen